Exemple de procese ce pot fi automatizate

Call center

Activitatea echipei de vanzari

Proiecte

Rapoarte si analize de business

Evenimente

Marketing & Geomarketing

Managementul bazei de contacte

Dosarul clientului

Gestiunea e-mailurilor

Portalul si intranetul

Suport post-vanzare

Managementul documentelor

Oportunitatile de vanzari

Fluxuri de lucru si notificari

Aplicatii mobile

Call center

Programarile apelurilor telefonice

Programati-va apelurile telefonice ca o inregistrare de date si vizualizati-le in calendar.

Legarea automata

Legarea in mod automat a notei de apel catre persoana care apeleaza sau este apelata.

Inregistrarea apelurilor

Genereaza lista de apeluri si apeluri pierdute.

Actualizarea automata a datelor

Actualizarea automata a datelor cheie in sistem, cum ar fi partea de asteptare sau inceputul, sfarsitul si durata apelului.

Informatiile apelantului

Afisarea relevanta a informatiilor despre apelant inainte de a raspunde la telefon.

Apelarea rapida

Apelarea rapida direct din ecranul persoanei de contact.

Id-ul telefonic

Identificarea apelurilor primite dupa nume si adresa, deschiderea în mod automat a ferestrei de adresa sau de memento telefonic.

Activitatea echipei de vanzari

Prioritizarea

Prioritizarea sarcinilor ca A, B sau C, in functie de importanta acestora.

Serviciu de notificare

Notificarea de sarcini nou create sau la primirea unei sarcini delegate.

Deleaga sarcina

Creaza sarcini pentru alti colegi, cu urmarire.

Functia de alerta

Alerteaza automat la termen  sarcina.

Sarcini

Gestionarea centralizata a tuturor sarcinilor in curs sau finalizate, clasificate drept unice, repetitive sau sarcini de echipa.

Diagrama Planificare

Privirea de ansamblu asupra programelor pe mai multe zile, cum ar fi pentru calatorii de afaceri, targuri sau de sarbatori in formularul din bara.

Delegare intalniri

Crearea intalnirilor pentru terţe parti.

Cautare intervale de timp liber

Gaseste sloturi de timp liber pentru unul sau mai multi participanti, luand in considerare timpul, locul, durata, resursele si posibilele suprapuneri.

Avertismente suprapunere

Emite un avertisment de suprapunere în cazul în care o intâlnire este deja stabilita sau se efectueaza alocarea dubla de resurse, cum ar fi echipamente de proiectie sau un laptop.

Functia Reminder

Memento-uri personalizate pentru participantii relevanti.

Serviciu de notificare

Notificarea cu putin timp inainte de expirarea rezervarilor periodice, crearea de noi intalniri si modificarea celor existente; notificare în situatia in care intalnirile programate sunt sterse.

Rezervarile periodice

Notificarea cu putin timp inainte de expirarea rezervarilor periodice, crearea de noi intalniri si modificarea celor existente; notificare în situatia in care intalnirile programate sunt sterse.

Vizualizare calendar comun

Vizualizarea intalnirilor unor terte parti care nu te implica. Acest lucru necesita drepturile corespunzatoare.

Intalnirile publice sau private

Marcheaza intalniri private sau publice (adica accesibile pentru toti colegii).

Lista de sarcini

Afisarea sarcinilor curente in calendar.

Crearea intalnirilor

Creaza usor intalniri direct în calendar si include automat participanti relevanti.

Calendare de resurse

Afiseaza resurse cum ar fi sali de intalnire, vehiculele companiei sau echipamente de proiectie.

Calendarul echipei

Afisarea mai multor utilizatori intr-un calendar pentru a oferi o privire in ansamblu rapida a disponibilitatii angajatilor.

Calendar personal

Calendar personalizat si confidential.

Proiecte

Controlul proiectelor

Evaluarea tuturor inregistrărilor, cheltuielilor si serviciilor de  la terti, ulterior verificate incrucisat cu planificarile bugetare.

Planificarea resurselor

Planificarea efortului angajatilor, capacitatea de management si privire de ansamblu asupra volumului de munca si a disponibilitatii.  

 

Planificarea bugetara

Privire de ansamblu a bugetului bazata pe cumularea bugetelor individuale,  costurile şi vanzarile legate de proiect.

Planuri de proiect personalizate

Crearea de planuri de proiect pentru proiecte ale clientilor, dezvoltarea de produse, pregatirea pentru targuri si nu numai, cu dependente predecesor - succesor si atribuirea de responsabilitati si resurse materiale.

 

Privire de ansamblu asupra statusului

Privirea de ansamblu a proiectelor in asteptare, in curs de derulare si critice sau a evenimentelor critice si indicatia statusului global bazat pe un cod semafor (verde, galben, rosu).

Privire de ansamblu a proiectului

Afisarea clar structurata a toate datelor unui proiect, de exemplu intalniri, sarcini, documente si apeluri telefonice.

Rapoarte si analize de business

Rapoarte de tabel pivot

Rapoarte de prezentare complexa, multidimensionale in tabele pivot.

Trimiterea automata

Trimiterea programata, inclusiv transmiterea automata a unui raport saptamanal vineri la un grup definit de oameni.

Intervale de raportare

Rapoarte la intervale de timp prestabilite.

Previzualizare

Raport de previzualizare pentru verificare si corectare, daca este necesar.

Template-uri si formate de afisare

Crearea de sabloane specifice contextului. Formate de vizualizare usor de utilizat pentru rapoarte, inclusiv sub forma de tabele, grafice si diagrame.

Exportul datelor rezultate

Diverse optiuni pentru a exporta rezultatele evaluarii datelor pentru a continua procesul sau a le afisa în aplicatii terte, ex. Microsoft Access sau instrumente de Business Intelligence.

 

Tabloul de bord de proiect

Legate de proiect si clar structurate de afisare a datelor filtrate, ex. cifre, reclamatiile clientilor sau produsele instalate.

Tabloul de bord de client

Afisarea clar structurata a datelor filtrate specifice clientului ( ex. Cifra de afaceri, Reclamatiile clientilor) sau dislocate.

Creare raport în intervale de timp predefinite

Crearea de rapoarte bazate pe template-uri deja existente de raport in intervale de timp definite cu functie automata trimiterea.

Vizualizari raport

Afiseaza cifrele cheie in tabele în care valorile pot fi grupate multidimensional sau în diagrame grafice.

Gruparea de date

Gruparea interactiva de date in liste.

Export de date în format de text

Export de date ca fisier CSV sau XLS pentru a sprijini prelucrarea ulterioara a datelor cu aplicatii de la terti.

Vizualizarea tabloului de bord al companiei

Defineste vizualizari de tablou de bord la nivel de companie pentru a asigura o imagine clara a tuturor datelor importante.

Raport implicit sabloane

Accesul la un raport sablon pentru o privire de ansamblu clara a datelor cheie în format PDF.

Evenimente

Organizare evenimente

Planificarea evenimentelor - management de facilitati, organizarea de invitatii si evaluare. Restrictii privind numarul posibil de participanti , inregistrare prin e-mail personalizat si link de autentificare.

Marketing & Geomarketing

Geomarketing

Prezentarea tuturor tipurilor de inregistrari de date, de exemplu, toate oportunitatile de vanzari in curs ca o harta de tip heatmap.

Evaluare

Evaluarea campaniilor de e-mail bazata pe bugetul de marketing alocat pentru a masura succesul lor.

Planificare buget

Elaboreaza un buget pentru fiecare campanie. Inregistreaza costurile actiunilor efectuate si resursele mass-media mobilizate.

Campaniile de follow-up

Sprijin in efectuarea campaniilor de follow-up dependente de raspuns initial de la client.

Documentatia raspunsului clientului

Documentarea raspunsului de la client în asteptare sau primit în cadrul campaniei direct în fereastra de inregistrare de date adresa sau telefon in cauza.

Campanii in mai multe etape

Gestioneaza, executa si evalueaza campanii in mai multe etape prin diverse canale de comunicare folosind designer grafic de campanie.

Campanii de e-mail si newsletter

Interfata cu Inxmail pentru marketing via email puternic si cu optiune de rapoarte de evaluare ad-hoc pentru campaniile de follow-up.

Sabloane de comunicare

Utilizati sabloane predefinite sau particularizate pentru comunicare in masa.

Comunicare personalizata pentru campanii de e-mail

Template-uri HTML si expertul de campanie pentru comunicatii personalizate prin e-mail, scrisoare, fax şi telefon.

Modalitate preferata si permisa de contact

Conformitate automată cu modalitatea permisa si preferata de comunicare inainte de a face contact/trimiterea de corespondenta, pentru a respecta normele de protectie a datelor.

Lista de selectie si distributie grup tinta

Combinati grupuri tinta specifice in liste bazate pe baza de date centrala adresa aplicand cautare larga si functiile de filtrare.

Managementul bazei de contacte

Cartografierea si rutarea

Afisati o companie, o adresa de livrare, sau o adresa privata pe o harta si planificati-va  traseul.

Gruparea

Leaga companiile prin intermediul relatiilor parintelui/subsidiar pentru a oferi o vedere grafica unei structuri de grup corporatiste.

Verificarea duplicatelor

Verificarea automata a adreselor duplicate atunci când introduci si editezi o inregistrare de date.

Integrarea cu social media

Integrarea datelor de contact din social media incluzand Facebook, Xing, Twitter si bloguri, in conformitate cu legile de protectie a datelor.

Autocompletarea adreselor

Autocompletarea adresei in campurile de date, ex: autocompletarea orasului sau sectorului dupa introducerea codului postal.

Contact Wizzard

Copierea si adaugarea in mod inteligent a adreselor din semnaturile de e-mail, website-uri si documente.

Asistenta la introducerea datelor

Asistarea operarii  bazata pe setari predefinite.

Clasificarea contactelor

Optiuni personalizate de clasificare, includ categorii de tip A/B/C, respectiv client, lead, partener sau furnizor. Plus alte criterii.

Asignarea persoanelor de contact

Atribui cu usurinta persoane de contact unei companii, cu posibilitatea de a transfera de la compania A la compania B, daca persoana se muta de la locul de munca.

Gestiunea centralizata a contactelor

Toate contactele si datele aferente, inclusiv adresa companiei, clientului şi informatii despre vanzare, sunt stocate intr-o bază centrală de date.

Dosarul clientului

Tabloul de bord al clientului

O vedere optimizata care ofera un indicator rapid al stadiului curent si detalii cheie despre client

Imagine de 360 grade asupra clientului

Vizualizarea structurata si cronologica a tuturor interactiunilor ce au legătura cu un contact, inclusiv afisarea e-mail-urilor, a intalnirilor, a documentelor, oportunitatilor, ordinele de cumparare sau date ERP.

Cautarea de proximitate

Selecteaza adresele de pe o raza definita.

Gestiunea e-mailurilor

Arhivare automata

Arhivarea campaniilor email trimise in dosarele destinatarilor.

Evaluarea succesului campaniilor de e-mail

Optiuni de raportare ampla privind ratele de deschidere, click sau anulare, cu reprezentare vizuala a succesului campaniilor de e-mail.

Gestionarea de newsletter si dezabonarea

Jurnalizarea inscrierii la newsletter si dezabonarii pentru a actualiza viitoarele campanii e-mail.

E-mail-uri personalizate fara a necesita aptitudini de programare

Compune si personalizeaza campanii de e-mail în format HTML pentru grupele de clienti selectate cu Inxmail  Professional.

Semnaturile

Setati semnaturi individuale si globale.

Trimitere programata

Trimiteti e-mail-urile imbinate la o anumita ora setata.

Reguli de e-mail

Setarea regulilor pentru mutarea si arhivarea automata in dosarele predefinite de client.

Arhivarea

Particularizati arhivarea e-mail-urilor sau utilizati sabloane pentru a configura automat link-urile si participantii adecvati.

Statusul de trimitere

Afisarea starii curente atunci cand trimiteti email-uri simultan.

Client de E-mail propriu integrat

Utilizati optional clientul de e-mail integrat in CAS CRM.

Integrarea externa a clientului de e-mail

Integrarea externa a clientului de e-mail de tip Microsoft Outlook®, Thunderbird sau Lotus Notes.

Portalul si intranetul

Calendar

Calendar personal cu avertizare in caz de suprapunere cu alte întalniri programate.

Liste de verificare

Pregatirea integrata si planificarea disponibilitatilor cum ar fi targuri comerciale sau calatorii de afaceri.

Formulare online

Acces la formularele online, cum ar fi cele pentru sugestii de imbunatatire, precum si crearea de formulare online personalizate, utilizand un template integrat.

Managementul absentelor

Gestionarea perioadelor de absenta - privire de ansamblu si optiuni de evaluare.

Calendar de concedii

Prezentare generala a concediilor luate, aprobate, refuzate si planificate.

Managementul concediilor

Cererile de vacanta si aprobarea de catre managerul in cauza; administrarea drepturilor de vacanta.

Diagrama de organizare

Privire de ansamblu asupra organigramei companiei cu optiuni de contact directe.

Baza de date de cunostinte si informatii

Evidenta structurata a documentelor cheie si a informatiilor de cautare simpla si acces.

Liste de zile de nastere

Liste de zile de nastere cu notificare activa pe pagina de start.

Programe la nivel de organizatie si departamente

Accesul la calendarele partajate de la alte departamente sau ale intregii companii.

Cautari competente si responsabilitati

Cauta angajati cu responsabilitati sau competente specifice.

Personalizare Home page

Defineste home page-ul cu caracter personal ca "intâlnirile mele de astazi", un ticker de stiri, afisari favorite sau notificari.

Avizierul de discutii si forumuri

La nivel de companie, departament, grup sau de proiect.

Galeria angajatilor

Afiseaza galeria angajatilor, cu detalii ale abilitatilor si competentele lor.

Informatii despre companie

Prezentarea diferitelor sectiuni, cum ar fi departamente.

Suport post-vanzare

Notificari standard

Initiatorul solicitarii si cel ce il procesează sunt notificati de primirea si procesarea solicitarii si de modificarile datelor inregistrate.

Acorduri privind Nivelul Serviciilor (SLA)

Asigurare contractuala a livrarii serviciului, de exemplu domeniul  de aplicare, timpul de răspuns, timpul de procesare, documentatia de implementare a produsului si facturarea mentenantei.

Dreptul la suport

Informatii privind versiunile de produs aprobate si persoanele autorizate pentru a crea solicitari de suport.

Portal de asistenta

Portal de asistenta cu imagine de ansamblu al tuturor cererilor, inregistrarilor online si întrebari frecvente. Clientii pot crea noi solicitari de suport si pot vizualiza stadiul solicitarilor transmise.

Baza de date cu intrebari frecvente

Asamblarea solicitarilor de suport procesate intr-o baza de date cu intrebari frecvente. Publicarea de documente selectate cu intrebari frecvente intr-un portal online.

Calculul nivelului serviciilor

Inregistrarea automata sau manuala a timpului de angajament si alocarea  angajamentului pe client – ulterior sau în fundal.

Gestionarea cererilor de asistenta

Gestionarea solicitarilor de suport de la contactul initial pana la remediere, cu programarea, asignarea de personal responsabil, prioritizare sau delegare.

Inregistrarea solicitarilor de suport

Inregistrarea cererilor de suport cu ajutorul categoriilor de tichete. Notificari interne si externe bazate pe reguli, cum ar fi atunci când noi cereri sunt prioritare.

Managementul documentelor

Legarea

Legarea doumentelor cu orice inregistrare de date, precum un contact sau o intalnire programata.

Cautarea completa a textului

Suport pentru cautarea completa a textului in tot continutul din toate documentele.

Categorizarea Documentelor

Atribuie documentelor categorii, cum ar fi citate, minute sau rapoarte.

Arhivarea

Arhivarea usoara a fisierelor externe prin drag & drop.

Gestiunea versiunilor

Salvati versiunile de documente anterioare cu numire detaliata.

Scrisori personalizate

Compune si trimite scrisori personalizate, faxuri si e-mail-uri cu campuri variabile, campuri de imbinare si atasamente.

Sabloanele

Sabloanele standardizate care includ si scrisori, faxuri si e-mail-uri pentru o compozitie rapida.

Interfata cu Microsoft Office®

Interfata flexibila pentru a crea si edita documentele direct din Microsoft Office®.

Management extins al documentelor

Gestioneaza orice format de document, inclusiv PDF-urile, fisierele imagine, Microsoft Office sau fisierele CAD.

Oportunitatile de vanzari

Interfata cu ERP

Interfaterea cu sisteme ERP. Preluarea datelor despre facturi, plati, note de livrare si oferte fara a fi necesar sa apelati la o alta aplicatie.

Notificari automate si actiuni de follow-up

Definirea de notificari la aparitia unor evenimente liber definibile, de ex: expirare contract, follow-up pentru raspuns oferta, reaminitire apel telefonic, etc. 

Analiza competitiva

Analiza competitiva bazata pe introducerea datelor despre competitie, analiza punctelor tari si slabe si a motivelor de castig/pierdere oportunitati.

Probabilitatea de semnare contract

Forecast vanzari ponderat cu probabilitatea de semnare a contractului, uneori asociata fazei din procesul de vanzare

Rapoarte interactive de vanzari

Diverse rapoarte interactive pentru echipele de vanzari cu filtrari in functie de diferite criterii.

Definirea de criterii de evaluare a oportunitatii

Crearea de seturi de criterii liber definibile  pentru evaluarea oportunitatilor de vanzare sau a eligibilitatii pentru finantare

Generare automata oferta

Genereaza automat o oferta pe baza unui sablon definit in sistem.  Cu detalii despre produs sau propuneri de finantare.

Managementul contractelor de vanzare

Genereaza automat contracte pe baza de sablon, permite urmarirea derularii, notificari automate, facturarea din sistem. 

Definire pasi de vanzare

Definirea masurilor de vanzare cum ar fi "Urmatoarea activitate", indicand actiuni imediate, cum ar fi un telefon, intalnirea programata sau call-back.

Procese structurate de vanzare

Definitie de procese de vanzare, cataloage de criterii si cartografiere a intregului proces de vanzare.

Gestiunea completa a oportunitatilor de vanzare

Structurarea procesului de vanzari, de la identificarea oportunitatii, la structurarea si generarea ofertei, pana la semnarea contractului, executia si suportul post vanzare.

Dosar client

Arhivarea tuturor documentelor, e-mail-urilor si interactiunilor cu un client in dosarul acestuia. Pastrarea istoricului pentru optimizarea relatiei in viitor. 

Fluxuri de lucru si notificari

Perioada de executie

Specifica o perioada de executie pentru fiecare regula, cum ar fi o zi, sau care urmeaza sa fie finalizate intr-un interval de timp dat.

Suport flux de lucru

Declanseaza automat actiuni de follow-up, ca raspuns la o actiune initiala, de exemplu, un e-mail de bun venit sau noi inregistrari de date cand se deschide un nou cont de client.

Notificari obisnuite

Reguli obisnuite pentru notificare automata. De exemplu: in cazul in care un discount mai mare a fost acordat intr-o oferta.

Aplicatii mobile

Sincronizare

Sincronizare unidirectionala, bidirectionala cu dispozitive mobile.

Afisare documente

Afisarea documentului optimizata in functie de echipament.

Oportunitati

Inregistrarea de lead-uri, oportunitati si cotatii.

Rapoarte si vizualizare rapoarte

Afisare vedere rapoarte si rapoarte predefinite

Vizualizare rapoarte

Afisarea indicatorilor cheie de performante in tabele cu valori grupabile.

Acces in timp real

Acces direct in timp real la date actualizate despre client.

Mod de acces offine

Accesarea datelor cheie din CRM cum ar fi intalniri programate, sarcinilie, vacante si contactele nu sunt la birou, inclusiv in mod offine.

Structurare usor de folosit a informatiei

Afiseaza calendarul (echipei) si intalnirile programate cu adresele legate. Vedere de tip lista pentru a structura agenda, de exemplu afişarea după A, B şi C clienti.

Sincronizare de date bidirectionala

Sincronizare adrese, intalniri si date de activitate.

Introducerea rapida de date

Introducerea facila de informatii ca intalniri programate sau adrese.

Management centralizat al adreselor

Inregistrarea de orice adrese, cum ar fi companie, client si informatii despre vanzari, intr-o baza de date centrala.

Date de contact ale companiilor

Introducerea de adrese ale companiilor / organizatiilor.

Intregrarea de imagini

Adauga o poza unui contact.

Contacte

Afisarea si cautarea tuturor contactelor din sistem in format lista.