REGISTRATURA ELECTRONICA CONFORM LEGII

Companiile au obligaţia legală (conform OMFP 2634 din 5/11/2015 punct 24 din Norme Generale) să în­registreze toate documentele primite şi emise în cadrul companiei. Documentele primare trebuie inregistrate in momentul in care au intrat in organizaţie sau au fost genera­te…